Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-MATwZ-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Włodarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Noga, Aneta Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rozwiązywania zagadnień matematycznych i matematycznego formalizowania problemów zarządzania.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji wyników z wybranych działów matematyki, w szczególności algebry macierzy, układów równań liniowych, podstaw rachunku różniczkowego i całkowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje wiedzą z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

2. Student posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przede wszystkim podręczników.

3. Student wykazuje umiejętność pracy samodzielnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jurlewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.

2. Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2017.

3. Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2006.

4. Krysicki, W., Włodarski, L., Analiza matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.

Literatura uzupełniająca:

1.Tokarz M., Logika, Przewodnik dla studentów zarządzania i marketingu, Politechnika Częstochowska, 1996.

2.Rasiowa H., Wstęp do matematyki współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.

3.Łukasiewicz J., Elementy logiki matematycznej, wydany nakładem Komisji Wydawniczej Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1929.

4.Gleichgewicht B., Algebra. Podręcznik dla kierunków nauczycielskich studiów matematycznych, PWN, Warszawa 1983.

5.Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.

6. Nieszporska S., Suchecka J., Koncepcja ryzyka w kontekście funkcji użyteczności, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 19, Częstochowa 2015, s.103-115.

7. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rozwiązywania zagadnień matematycznych i matematycznego formalizowania problemów zarządzania.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji wyników z wybranych działów matematyki, w szczególności algebry macierzy, układów równań liniowych, podstaw rachunku różniczkowego i całkowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje wiedzą z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

2. Student posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przede wszystkim podręczników.

3. Student wykazuje umiejętność pracy samodzielnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jurlewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.

2. Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2017.

3. Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2006.

4. Krysicki, W., Włodarski, L., Analiza matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.

Literatura uzupełniająca:

1.Tokarz M., Logika, Przewodnik dla studentów zarządzania i marketingu, Politechnika Częstochowska, 1996.

2.Rasiowa H., Wstęp do matematyki współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.

3.Łukasiewicz J., Elementy logiki matematycznej, wydany nakładem Komisji Wydawniczej Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1929.

4.Gleichgewicht B., Algebra. Podręcznik dla kierunków nauczycielskich studiów matematycznych, PWN, Warszawa 1983.

5.Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.

6. Nieszporska S., Suchecka J., Koncepcja ryzyka w kontekście funkcji użyteczności, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 19, Częstochowa 2015, s.103-115.

7. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)