Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-OWII-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z pojęciem własności intelektualnej.

C2. Zapoznanie studentów z normami i procedurami ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat ogólnych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych życia społecznego.

2. Student posiada umiejętność logicznego myślenia.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Konopka Michał „Znak towarowy – zarządzanie marką i jej ochrona”, Skrypt dla studentów, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, https://wydawnictwo.pcz.pl/sites/default/files/inline-files/ZNAK%20TOWAROWY%20%E2%80%93%20ZARZ%C4%84DZANIE%20MARK%C4%84%20I%20JEJ%20OCHRONA.pdf

2. Konopka Michał „Licencja przymusowa w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 131/2018

3. Konopka Michał „ Problematics of copyright protection in diploma theses in higher education institutions”, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Red. Nowakowska-Grunt J., Grabowska M., Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Konopka Michał „Ukryte funkcje znaków towarowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 105/2017

2. Konopka Michał, Kozerska Monika „ Znak towarowy czy wzór przemysłowy – dylemat współczesnych strategii przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 105/2017

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z pojęciem własności intelektualnej.

C2. Zapoznanie studentów z normami i procedurami ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat ogólnych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych życia społecznego.

2. Student posiada umiejętność logicznego myślenia.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Konopka Michał „Znak towarowy – zarządzanie marką i jej ochrona”, Skrypt dla studentów, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, https://wydawnictwo.pcz.pl/sites/default/files/inline-files/ZNAK%20TOWAROWY%20%E2%80%93%20ZARZ%C4%84DZANIE%20MARK%C4%84%20I%20JEJ%20OCHRONA.pdf

2. Konopka Michał „Licencja przymusowa w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 131/2018

3. Konopka Michał „ Problematics of copyright protection in diploma theses in higher education institutions”, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Red. Nowakowska-Grunt J., Grabowska M., Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Konopka Michał „Ukryte funkcje znaków towarowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 105/2017

2. Konopka Michał, Kozerska Monika „ Znak towarowy czy wzór przemysłowy – dylemat współczesnych strategii przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 105/2017

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)