Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy inwestycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-PI-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy inwestycji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Szczepańczyk
Prowadzący grup: Marta Szczepańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu inwestycji.

C2. Zapoznanie studentów z założeniami teorii zmienności wartości pieniądza w czasie, w tym kapitalizacji i dyskontowania strumieni pieniężnych.

C3. Zapoznanie studentów z założeniami metod oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w aktywa finansowe i rzeczowe.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i potrafi stosować zasady matematyki w zakresie szkoły średniej (poziom podstawowy).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Marcinek K., Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014

2. Kuczowic J., Kuczowic K., Decyzje inwestycyjne – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011

3. Sobczyk M., Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Korombel A., Ławińska O., Private Investments in European Union Countries - Polish Case, 4th International Conference on European Integration 2018 (ICEI 2018), Ostrava, Czechy (17 do 18 maja 2018 r.). Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (red.) Stanickova M., Melecky L., Kovarova E., Dvorokova K., VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava 2018, s. 789-797.

2. Szczepańczyk M., Poskart A., Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego w obszarze komunalnego budownictwa mieszkaniowego [w:] Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji, red. A. Korombel, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2021.

3. Sitek M., Skibiński A., Sipa M., Gorzeń-Mitka I., Pośrednie inwestowanie w nieruchomości poprzez rynek finansowy, w: Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji (red.) A. Korombel, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2021.

4. Kuraś P., Finansowanie inwestycji w nieruchomości komercyjne, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, red. O. Ławińska, M. Okręglicka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 72-85.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Szczepańczyk
Prowadzący grup: Marta Szczepańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu inwestycji.

C2. Zapoznanie studentów z założeniami teorii zmienności wartości pieniądza w czasie, w tym kapitalizacji i dyskontowania strumieni pieniężnych.

C3. Zapoznanie studentów z założeniami metod oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w aktywa finansowe i rzeczowe.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i potrafi stosować zasady matematyki w zakresie szkoły średniej (poziom podstawowy).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Marcinek K., Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014

2. Kuczowic J., Kuczowic K., Decyzje inwestycyjne – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011

3. Sobczyk M., Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Korombel A., Ławińska O., Private Investments in European Union Countries - Polish Case, 4th International Conference on European Integration 2018 (ICEI 2018), Ostrava, Czechy (17 do 18 maja 2018 r.). Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (red.) Stanickova M., Melecky L., Kovarova E., Dvorokova K., VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava 2018, s. 789-797.

2. Szczepańczyk M., Poskart A., Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego w obszarze komunalnego budownictwa mieszkaniowego [w:] Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji, red. A. Korombel, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2021.

3. Sitek M., Skibiński A., Sipa M., Gorzeń-Mitka I., Pośrednie inwestowanie w nieruchomości poprzez rynek finansowy, w: Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji (red.) A. Korombel, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2021.

4. Kuraś P., Finansowanie inwestycji w nieruchomości komercyjne, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, red. O. Ławińska, M. Okręglicka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 72-85.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)