Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-PM-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pikuła-Małachowska
Prowadzący grup: Joanna Pikuła-Małachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z koncepcją marketingu.

C2. Wypracowanie umiejętności postępowania zgodnie z założeniami działalności marketingowej.

C3. Wypracowanie umiejętności reagowania na sytuację rynkową przedsiębiorstwa poprzez instrumenty marketingowe.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynków.

2. Student posiada ogólną wiedzę na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ph.Kotler, Marketing, Wyd.Rebis, 2020.

2. Marketing w erze technologii cyfrowych, pod red. B.Gregor, D.Kaczorowska-Spychalska, Wyd.PWN, 2018.

3. M.Gregory, Zmiany w procesie zakupowym konsumenta, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczcecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 32 (777).

4. K.Łazorko, Zarządzanie marketingiem w turbulentnym otoczeniu w: Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja? pod red. A.Niedzielska, J.Pikuła Małachowska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Ph.Kotler, H.Kartayaja, I.Setiawan, Marketing 4.0, Wyd. MT Biznes, 2017.

2. K.Ratman, Marketing wczoraj i dziś, w: Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja?, pod red. A.Niedzielska, J.Pikuła Małachowska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

3. A.Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Wyd. Diffin, 2008.

4. R.Cialldini, Wywieranie wpływu na ludzi, Wyd. GWP 2016.

5.M.Skorek, Społeczność wokół marki. Geneza, koncepcja, badania, PWE, 2019.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pikuła-Małachowska
Prowadzący grup: Joanna Pikuła-Małachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z koncepcją marketingu.

C2. Wypracowanie umiejętności postępowania zgodnie z założeniami działalności marketingowej.

C3. Wypracowanie umiejętności reagowania na sytuację rynkową przedsiębiorstwa poprzez instrumenty marketingowe.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynków.

2. Student posiada ogólną wiedzę na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ph.Kotler, Marketing, Wyd.Rebis, 2020.

2. Marketing w erze technologii cyfrowych, pod red. B.Gregor, D.Kaczorowska-Spychalska, Wyd.PWN, 2018.

3. M.Gregory, Zmiany w procesie zakupowym konsumenta, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczcecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 32 (777).

4. K.Łazorko, Zarządzanie marketingiem w turbulentnym otoczeniu w: Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja? pod red. A.Niedzielska, J.Pikuła Małachowska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Ph.Kotler, H.Kartayaja, I.Setiawan, Marketing 4.0, Wyd. MT Biznes, 2017.

2. K.Ratman, Marketing wczoraj i dziś, w: Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja?, pod red. A.Niedzielska, J.Pikuła Małachowska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

3. A.Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Wyd. Diffin, 2008.

4. R.Cialldini, Wywieranie wpływu na ludzi, Wyd. GWP 2016.

5.M.Skorek, Społeczność wokół marki. Geneza, koncepcja, badania, PWE, 2019.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)