Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-SOB-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Olejniczak-Szuster
Prowadzący grup: Agata Kielesińska, Katarzyna Olejniczak-Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu jako elementu zarządzania współczesną organizacją.

C2. Nabycie umiejętności do samodzielnego podejmowania decyzji/rozwiązania problemów w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie zarządzania

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw.

2. Student wiedzę analityczną i badawczą.

3. Student potrafi pozyskiwać informacje.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2009

2. Olejniczak-Szuster K., Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021

3. Olejniczak K., Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012

4. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C. H. Beck, Warszawa 2014

5. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowa zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Buglewicz K., Społeczna odpowiedzialność biznesu: nowa wartość konkurencyjna, PWE, Warszawa 2017

2. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Diffin, Warszawa 2011

3. Social Responsibility of Organizations: CSR 1.0, CSR 2.0 and what's next? Ed. Magdalena Rojek-Nowosielska, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 20

4. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Przedsiębiorczość akademicka, IT, CSR. T.3, red. nauk. Skowron-Grabowska B., Brendzel-Skowera K., WWZP, Częstochowa 2015

5. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Koncepcje i metody zarządzania. T.2, red. nauk. Łukasik K., Puto A., WWZP, Częstochowa 2017

6. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój. Strategie zarządzania. T.2, red. nauk Olejniczak-Szuster K., Królik R., WWZP, Częstochowa 2018

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Olejniczak-Szuster
Prowadzący grup: Katarzyna Olejniczak-Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu jako elementu zarządzania współczesną organizacją.

C2. Nabycie umiejętności do samodzielnego podejmowania decyzji/rozwiązania problemów w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie zarządzania

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw.

2. Student wiedzę analityczną i badawczą.

3. Student potrafi pozyskiwać informacje.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2009

2. Olejniczak-Szuster K., Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021

3. Olejniczak K., Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012

4. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C. H. Beck, Warszawa 2014

5. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowa zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Buglewicz K., Społeczna odpowiedzialność biznesu: nowa wartość konkurencyjna, PWE, Warszawa 2017

2. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Diffin, Warszawa 2011

3. Social Responsibility of Organizations: CSR 1.0, CSR 2.0 and what's next? Ed. Magdalena Rojek-Nowosielska, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 20

4. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Przedsiębiorczość akademicka, IT, CSR. T.3, red. nauk. Skowron-Grabowska B., Brendzel-Skowera K., WWZP, Częstochowa 2015

5. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Koncepcje i metody zarządzania. T.2, red. nauk. Łukasik K., Puto A., WWZP, Częstochowa 2017

6. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój. Strategie zarządzania. T.2, red. nauk Olejniczak-Szuster K., Królik R., WWZP, Częstochowa 2018

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu jako elementu zarządzania współczesną organizacją.

C2. Nabycie umiejętności do samodzielnego podejmowania decyzji/rozwiązania problemów w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie zarządzania

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw.

2. Student wiedzę analityczną i badawczą.

3. Student potrafi pozyskiwać informacje.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2009

2. Olejniczak-Szuster K., Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021

3. Olejniczak K., Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012

4. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C. H. Beck, Warszawa 2014

5. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowa zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Buglewicz K., Społeczna odpowiedzialność biznesu: nowa wartość konkurencyjna, PWE, Warszawa 2017

2. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Diffin, Warszawa 2011

3. Social Responsibility of Organizations: CSR 1.0, CSR 2.0 and what's next? Ed. Magdalena Rojek-Nowosielska, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 20

4. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Przedsiębiorczość akademicka, IT, CSR. T.3, red. nauk. Skowron-Grabowska B., Brendzel-Skowera K., WWZP, Częstochowa 2015

5. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Koncepcje i metody zarządzania. T.2, red. nauk. Łukasik K., Puto A., WWZP, Częstochowa 2017

6. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój. Strategie zarządzania. T.2, red. nauk Olejniczak-Szuster K., Królik R., WWZP, Częstochowa 2018

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)