Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-Z-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Ziółkowska
Prowadzący grup: Beata Skowron-Grabowska, Bogusława Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brendzel
Prowadzący grup: Katarzyna Brendzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brendzel
Prowadzący grup: Katarzyna Brendzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brendzel, Paweł Nowodziński, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Brendzel, Paweł Nowodziński, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Mrozik, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński
Prowadzący grup: Magdalena Mrozik, Paweł Nowodziński, Katarzyna Olejniczak-Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk o przedsiębiorstwie

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami

3. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów

4. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków)

5. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010

2. Rącka I., Zawadzki J., Podstawy zarządzania, Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Kalisz 2013

3. Strużycki M., Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014

4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5. Kardas J.S., Wójcik-Augustyniak M., Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wyd. Difin, Warszawa 2017

6. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002

9. Literatura uzupełniająca:

1. Martyniak Z. Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002

2. Macherzyński B., Nowodziński P., Ekoinnowacje jako instrument zarządzania

w przedsiębiorstwach, [w:] Sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Fundament rozwoju miasta – regionu - uczelni (red.) Jelonek D., Nowodziński P., Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017

3. Mrozik M., Gostkowska-Dźwig S., Kultura organizacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem transportu miejskiego, Humanizacja Pracy nr 3/2017

4. Olejniczak-Szuster K., Konodyba-Rorat B., Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit, Problemy Jakości nr 12/2017

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński
Prowadzący grup: Paweł Nowodziński, Katarzyna Olejniczak-Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk o przedsiębiorstwie

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami

3. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów

4. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków)

5. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010

2. Rącka I., Zawadzki J., Podstawy zarządzania, Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Kalisz 2013

3. Strużycki M., Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014

4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

5. Kardas J.S., Wójcik-Augustyniak M., Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wyd. Difin, Warszawa 2017

6. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002

9. Literatura uzupełniająca:

1. Martyniak Z. Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002

2. Macherzyński B., Nowodziński P., Ekoinnowacje jako instrument zarządzania

w przedsiębiorstwach, [w:] Sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Fundament rozwoju miasta – regionu - uczelni (red.) Jelonek D., Nowodziński P., Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017

3. Mrozik M., Gostkowska-Dźwig S., Kultura organizacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem transportu miejskiego, Humanizacja Pracy nr 3/2017

4. Olejniczak-Szuster K., Konodyba-Rorat B., Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit, Problemy Jakości nr 12/2017

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Agata Kielesińska, Katarzyna Olejniczak-Szuster, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk o przedsiębiorstwie

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami

Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów

Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków)

Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010

Rącka I., Zawadzki J., Podstawy zarządzania, Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Kalisz 2013

Strużycki M., Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Kardas J.S., Wójcik-Augustyniak M., Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wyd. Difin, Warszawa 2017

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Martyniak Z. Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002

Macherzyński B., Nowodziński P., Ekoinnowacje jako instrument zarządzania

w przedsiębiorstwach, [w:] Sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Fundament rozwoju miasta – regionu - uczelni (red.) Jelonek D., Nowodziński P., Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017

Mrozik M., Gostkowska-Dźwig S., Kultura organizacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem transportu miejskiego, Humanizacja Pracy nr 3/2017

Olejniczak-Szuster K., Konodyba-Rorat B., Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit, Problemy Jakości nr 12/2017

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mrozik
Prowadzący grup: Agata Kielesińska, Magdalena Mrozik, Katarzyna Olejniczak-Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk o przedsiębiorstwie

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami

Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów

Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków)

Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zarządzanie Teoria i praktyka, red. nauk. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2019.

3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

4. Krzakiewicz K., Cyfert S., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011

2. Koncepcje zarządzania: podręcznik akademicki, red. nauk. M. Czerska, A. A. Szpitter, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. Skowron-Grabowska B. Knowledge management in innovative and social processes of enterprises. In: Management and Organization: Concepts, Tools and Applications. Pearson, Harlow 2017.

4. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój. Strategie zarządzania. T.2, red. nauk. Olejniczak-Szuster K., Królik R., WWZP, Częstochowa 2018.

5. Mrozik M., Gostkowska-Dźwig S., Kultura organizacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem transportu miejskiego, Humanizacja Pracy nr 3/2017

6. Olejniczak-Szuster K., Konodyba-Rorat B., Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit, Problemy Jakości nr 12/2017

7. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Koncepcje i metody zarządzania. T.2, red. nauk. Łukasik K., Puto A., WWZP, Częstochowa 2017

8. Nowodziński P., Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, Wyd. SWWZ PCz, Częstochowa 2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mrozik
Prowadzący grup: Magdalena Mrozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk o przedsiębiorstwie

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami

Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów

Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków)

Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zarządzanie Teoria i praktyka, red. nauk. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2019.

3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

4. Krzakiewicz K., Cyfert S., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011

2. Koncepcje zarządzania: podręcznik akademicki, red. nauk. M. Czerska, A. A. Szpitter, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. Skowron-Grabowska B. Knowledge management in innovative and social processes of enterprises. In: Management and Organization: Concepts, Tools and Applications. Pearson, Harlow 2017.

4. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój. Strategie zarządzania. T.2, red. nauk. Olejniczak-Szuster K., Królik R., WWZP, Częstochowa 2018.

5. Mrozik M., Gostkowska-Dźwig S., Kultura organizacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem transportu miejskiego, Humanizacja Pracy nr 3/2017

6. Olejniczak-Szuster K., Konodyba-Rorat B., Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit, Problemy Jakości nr 12/2017

7. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Koncepcje i metody zarządzania. T.2, red. nauk. Łukasik K., Puto A., WWZP, Częstochowa 2017

8. Nowodziński P., Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, Wyd. SWWZ PCz, Częstochowa 2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)