Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-D1-PAPP-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe sem.5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Literatura podstawowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk, Leszek Kiełtyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi z zakresu automatyzacji oraz z zagadnieniami projektowania, doboru, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki w zakresie inżynierii produkcji.

C2. Prezentacja elementarnych modeli matematycznych stosowanych w automatyce oraz teorii sterowania.

Pełny opis:

1. Student potrafi wyjaśnić istotę podstawowych zjawisk fizycznych.

2. Student potrafi opisać układy elektryczne i elektroniczne, potrafi wyjaśnić zasady ich działania.

3. Student potrafi przedstawić otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstw produkcyjnych, potrafi opisać cykl procesów produkcyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kasprzyk J. Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2006.

2. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 1. Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.

3. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 2. Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Lindorf R., Dziechciarz St., Łaski P. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

2. Kost G., Łebkowski P., Węsiersk Ł. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. PWE, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Leszek Kiełtyka, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU '

C1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi z zakresu automatyzacji oraz z zagadnieniami projektowania, doboru, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki w zakresie inżynierii produkcji.

C2. Prezentacja elementarnych modeli matematycznych stosowanych w automatyce oraz teorii sterowania.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić istotę podstawowych zjawisk fizycznych.

2. Student potrafi opisać układy elektryczne i elektroniczne, potrafi wyjaśnić zasady ich działania.

3. Student potrafi przedstawić otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstw produkcyjnych, potrafi opisać cykl procesów produkcyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kasprzyk J. Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2006.

2. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 1. Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.

3. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 2. Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Lindorf R., Dziechciarz St., Łaski P. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

2. Kost G., Łebkowski P., Węsiersk Ł. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. PWE, Warszawa 2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Leszek Kiełtyka, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU '

C1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi z zakresu automatyzacji oraz z zagadnieniami projektowania, doboru, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki w zakresie inżynierii produkcji.

C2. Prezentacja elementarnych modeli matematycznych stosowanych w automatyce oraz teorii sterowania.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić istotę podstawowych zjawisk fizycznych.

2. Student potrafi opisać układy elektryczne i elektroniczne, potrafi wyjaśnić zasady ich działania.

3. Student potrafi przedstawić otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstw produkcyjnych, potrafi opisać cykl procesów produkcyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kasprzyk J. Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2006.

2. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 1. Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.

3. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 2. Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Lindorf R., Dziechciarz St., Łaski P. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

2. Kost G., Łebkowski P., Węsiersk Ł. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. PWE, Warszawa 2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU '

C1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi z zakresu automatyzacji oraz z zagadnieniami projektowania, doboru, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki w zakresie inżynierii produkcji.

C2. Prezentacja elementarnych modeli matematycznych stosowanych w automatyce oraz teorii sterowania.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić istotę podstawowych zjawisk fizycznych.

2. Student potrafi opisać układy elektryczne i elektroniczne, potrafi wyjaśnić zasady ich działania.

3. Student potrafi przedstawić otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstw produkcyjnych, potrafi opisać cykl procesów produkcyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kasprzyk J. Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2006.

2. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 1. Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.

3. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 2. Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Lindorf R., Dziechciarz St., Łaski P. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

2. Kost G., Łebkowski P., Węsiersk Ł. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. PWE, Warszawa 2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)