Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria wytwarzania [WIM-MBM-D1-INZWY-04] Semestr letni 2022/2023
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Inżynieria wytwarzania [WIM-MBM-D1-INZWY-04]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:15 - 13:30
sala H2-15-KTA
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - Budynek główny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Czech-Dudek, Marcin Nabrdalik
Literatura:

1. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT.

Warszawa 2003.

2. Feld M.: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. WNT.

Warszawa 1994.

3. Feld M.: Technologia budowy maszyn. PWN. Warszawa 1993.

4. Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie 3 zmienione i

uaktualnione. PWN. Warszawa 2018.

5. Sobolewski Z. i inni: Projektowanie technologii maszyn. Oficyna wydawnicza Politechniki

Warszawskiej. Warszawa 2002

6. Żebrowski H.: Techniki wytwarzania, obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna. Wyd. Politechniki

Wrocławskiej. Wrocław 2004

7. Pater Z., Samołyk G.: Podstawy technologii obróbki plastycznej metali, Politechnika Lubelska,

Lublin 2013.

8. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z.: Obróbka plastyczna. PWN, Warszawa 1986.

9. Okoniewski S.: Technologia metali, WSiP, Warszawa, 1995

10. Wasiunyk P.: Kucie matrycowe, WNT 1975

11. Wasiunyk P.: Walcownictwo i ciągarstwo, WSiP 1978

12. Pater Z.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Politechnika Lubelska, Lublin 2014.

13. Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, W-wa, 2005

14. Rutkowski W.: Metalurgia proszków w nowoczesnej technice. Wyd. Śląsk 1963.

15. Erbel S. i in.: Technologia obróbki plastycznej. Laboratorium, OWPW, 2003

16. Mazurkiewicz A., Kocur L.: Obróbka plastyczna. Laboratorium, Wyd. Pol. Radomskiej, Radom

1999.

189

17. Cywiński M. i in.: Ćwiczenia laboratoryjne z obróbki plastycznej metali. Politechnika Śląska,

Gliwice 1993.

Zakres tematów:

L 1, 2 – Dane wejściowe do projektowania procesów technologicznych. Zasady doboru parametrów technologicznych. Zasady normowania czasów

wykonania.

L 3, 4 – Komputeryzacja doboru parametrów obróbki z wykorzystaniem programów licencyjnych i własnych.

L 5, 6 – Proces technologiczny części klasy wałek.

L 7, 8 – Proces technologiczny części typu tuleja i tarcza w różnych typach produkcji.

L 9, 10 – Technologia wykonania kół zębatych walcowych - metody kształtowe.

L 11, 12 – Technologia wykonania kół zębatych walcowych - metody obwiedniowe.

L 13, 14 – Technologia wykonania otworów o dokładnym rozstawie osi. 2

L 15, 16 – Obróbka powierzchniowa nagniataniem i jej wykorzystanie do modyfikacji

parametrów stanu wytwarzanych warstw wierzchnich..

L 17, 18 – Obróbka nagniataniem kształtującym i inne nowoczesne technologi

obróbek wykańczających.

L 19, 20 – Opracowanie procesu technologicznego na obrabiarkę sterowaną

numerycznie.

L 21, 22 – Technologie ostrzenia i regeneracji narzędzi.

L 23, 24 – Oprzyrządowanie technologiczne i jego wykorzystanie.

L 25, 26 – Komputerowo wspomagane programowanie obrabiarek sterowanych

numerycznie z wykorzystaniem wybranych programów CAM.

L 27, 28 – Miejsce i zadania robotów w procesie technologicznym.

L 29, 30 – Analiza dokładności wykonania wyrobów z wykorzystaniem

współczesnego sprzętu pomiarowego.

L 31, 32 – Procesy cięcia i wykrawania na nożycach i wykrojnikach. Wykrawanie wielotaktowe.

L 33 – Operacje gięcia.

L 34, 35 – Procesy wytłaczania i przetłaczania wytłoczek cylindrycznych.

L 36, 37 – Proces walcowania blach. Kalibracja prętów. Proces technologiczny

ciągnienia drutów.

L 38, 39 – Operacje procesu kucia swobodnego.

L 40, 41 – Kucie matrycowe na prasach. Walcowanie kuźnicze prętów.

L 42, 43 – Proces wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego prętów.

L 44, 45 – Proces wytwarzania wyrobów metodą metalurgii proszków.

Metody dydaktyczne:

1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

2. – ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem środków audiowizualnych i stanowisk dydaktyczno -

badawczych,

3. – stanowiska do ćwiczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem,

4. – instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych

5. – tablice, bazy danych, katalogi narzędzi i oprzyrządowania technologicznego

6. – sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie komputerowe CAD/CAM

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnym

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania zadań laboratoryjnych

F3. – ocena opracowania wyników wykonanych zadań objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji

uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu*

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)