Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metaloznawstwo i obróbka cieplna WIM-MBM-D1-MiOBC-02
Reguły punktacji przedmiotu

WIM-MBM-D-35 - Dzienne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 3,5 roku
WIM-MBM-D1-35-KRK - KRK-Dzienne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 3,5 roku

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIM-MBM-D-35
Dzienne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 3,5 roku
WIM-MBM-D1-35-KRK
KRK-Dzienne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 3,5 roku
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2009/2010L - 2012/2013L)
2
(2012/2013L - 2013/2014L)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)