Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Napędy i sterowanie hydrauliczne i elektropneumatyczne WIM-MBM-D2-NHE-AP-01
Reguły punktacji przedmiotu

WIM-MBM-D2-15-KRK - KRK-Stacjonarne II stopień (mgr inż.) 1,5 roku, Mechanika i budowa maszyn

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIM-MBM-D2-15-KRK
KRK-Stacjonarne II stopień (mgr inż.) 1,5 roku, Mechanika i budowa maszyn
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2020/2021L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)