Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy WIM-MBM-D2-RYPRA-02
Reguły punktacji przedmiotu

WIM-MBM-D2-15-KRK - KRK-Stacjonarne II stopień (mgr inż.) 1,5 roku, Mechanika i budowa maszyn

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIM-MBM-D2-15-KRK
KRK-Stacjonarne II stopień (mgr inż.) 1,5 roku, Mechanika i budowa maszyn
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2015/2016Z - 2015/2016L)
3
(2016/2017Z - 2020/2021L)
2
(2021/2022Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5-PCz (2022-10-12)