Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika, pneumatyka i systemy automatyzacji produkcji WIM-MBM-Z1-HPS-AP-07
Reguły punktacji przedmiotu

WIM-MBM-Z-4-KRK - KRK-Studia niestacjonarne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 4 lata
WIM-MBM-Z1-35-PRK - Niestac. I st. Mechanika i budowa maszyn (inż.) 3,5 roku

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIM-MBM-Z-4-KRK
KRK-Studia niestacjonarne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 4 lata
WIM-MBM-Z1-35-PRK
Niestac. I st. Mechanika i budowa maszyn (inż.) 3,5 roku
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2015/2016Z - 2019/2020L)
6
(2020/2021Z - 2021/2022L)
3
(2022/2023Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)