Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego WIM-MBM-Z1-PPD-AP-08
Reguły punktacji przedmiotu

WIM-MBM-Z-4-KRK - KRK-Studia niestacjonarne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 4 lata

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIM-MBM-Z-4-KRK
KRK-Studia niestacjonarne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 4 lata
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 15
(2015/2016L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)