Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca przejściowa WIM-MBM-Z1-PPR-AP-07
Reguły punktacji przedmiotu

WIM-MBM-Z-4-KRK - KRK-Studia niestacjonarne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 4 lata

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIM-MBM-Z-4-KRK
KRK-Studia niestacjonarne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 4 lata
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2015/2016Z - 2019/2020L)
3
(2020/2021Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)