Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy WIM-MBM-Z2-RP-SP-01
Reguły punktacji przedmiotu

WIM-MBM-Z2-20-KRK - KRK-Studia Niestacjonarne II stopnia WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn 2 lata

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIM-MBM-Z2-20-KRK
KRK-Studia Niestacjonarne II stopnia WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn 2 lata
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2019/2020Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)