Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Napędy i sterowanie elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne maszyn WIM-MTR-D1-NIS-SS-05
Reguły punktacji przedmiotu

WIM-MTR-D1-35 - Stacjonarne I stopnia WIMiI Mechatronika inżynierskie 3.5 letnie
WIM-MTR-D1-35-KRK - KRK-Stacjonarne I stopnia WIMiI Mechatronika inżynierskie 3.5 letnie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIM-MTR-D1-35
Stacjonarne I stopnia WIMiI Mechatronika inżynierskie 3.5 letnie
WIM-MTR-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WIMiI Mechatronika inżynierskie 3.5 letnie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2010/2011Z - 2013/2014L)
4
(2014/2015Z - 2016/2017L)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)