Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo optyczne WIP-FT-D2-MO-02
Reguły punktacji przedmiotu

WIP-FT-D2-15-KRK - KRK-Stacjonarne 1,5 roku, studia II stopnia, Fizyka techniczna

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIP-FT-D2-15-KRK
KRK-Stacjonarne 1,5 roku, studia II stopnia, Fizyka techniczna
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2015/2016Z - 2015/2016L)
2
(2016/2017Z - 2019/2020Z)
1
(2020/2021Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)