Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały amorficzne i polimerowe WIP-FT-Z-II-MAP-02
Reguły punktacji przedmiotu

WIP-FT-Z2-2 - Niestacjonarne II stopnia WIPiTM Fizyka Techniczna (mgr) 2 lata
WIP-FT-Z2-2-KRK - KRK-Niestacjonarne II stopnia WIPiTM Fizyka Techniczna (mgr) 2 lata

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIP-FT-Z2-2
Niestacjonarne II stopnia WIPiTM Fizyka Techniczna (mgr) 2 lata
WIP-FT-Z2-2-KRK
KRK-Niestacjonarne II stopnia WIPiTM Fizyka Techniczna (mgr) 2 lata
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/2012L - 2012/2013Z)
3
(2012/2013L - 2019/2020Z)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)