Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria pomiarów WIP-IBM-D-I-TP-02
Reguły punktacji przedmiotu

WIP-IBM-D-I - Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., inżynieria biomedyczna
WIP-IBM-D1-35-KRK - KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., inżynieria biomedyczna

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIP-IBM-D-I
Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., inżynieria biomedyczna
WIP-IBM-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., inżynieria biomedyczna
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2011/2012L - 2012/2013Z)
3
(2012/2013L - 2016/2017Z)
4
(2016/2017L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)