Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka WIP-ZIP-D1-Fiz-01
Reguły punktacji przedmiotu

WIP-ZIP-D - Dzienne WIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3,5 roku
WIP-ZIP-D1-35-KRK - KRK-Dzienne WIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3,5 roku

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIP-ZIP-D
Dzienne WIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3,5 roku
WIP-ZIP-D1-35-KRK
KRK-Dzienne WIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3,5 roku
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2009/2010L - 2012/2013Z)
3
(2012/2013L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)