Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka WIP_IBM_D_I_Fiz_02
Reguły punktacji przedmiotu

WIP-IBM-D-I - Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., inżynieria biomedyczna

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIP-IBM-D-I
Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., inżynieria biomedyczna
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2010/2011L - 2013/2014Z)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)