Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja inżynierska WIS-SOP-D1-GeIn-02
Reguły punktacji przedmiotu

WIS-SOP-D1-35-PRK - Stacj. I st. Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych 3,5 roku

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WIS-SOP-D1-35-PRK
Stacj. I st. Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych 3,5 roku
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2018/2019L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)