Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych WZ-BHP-D2-BSI-03
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-BHP-D2-15-KRK - KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-BHP-D2-15-KRK
KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2016/2017L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)