Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkoleń w zakresie BHP E WZ-BHP-D2-PS-03
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-BHP-D2-15-KRK - KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-BHP-D2-15-KRK
KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2016/2017L - 2019/2020L)
4
(2020/2021Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)