Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia WZ-GP-D1-Soc-01
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-GP-D1-30-KRK - KRK-Gospodarka Przestrzenna. 3-letnie studia stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-GP-D1-30-KRK
KRK-Gospodarka Przestrzenna. 3-letnie studia stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2014/2015Z - 2014/2015L)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)