Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geographical Information Systems in logistics WZ-LA-D2-GISL-04
Reguły punktacji przedmiotu

ERASMU - Erasmus Plus
WZ-LA-D2-20-KRK - KRK-stacjonarne II stopnia, 2-letnie, Logistics (logistyka) w j.angielskim

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ERASMU
Erasmus Plus
WZ-LA-D2-20-KRK
KRK-stacjonarne II stopnia, 2-letnie, Logistics (logistyka) w j.angielskim
ECTS
ECTS
6
(2019/2020Z - ...)
6
(2019/2020Z - ...)
6
(2019/2020Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)