Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

4 tygodnie praktyk/120 godzin WZ-LOG-D1-P-04
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-LOG-D1-3-KRK - KRK-Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-LOG-D1-3-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2020/2021L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)