Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie personelem WZ-LOG-D1-ZP-04
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-LOG-D1-3 - Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie
WZ-LOG-D1-3-KRK - KRK-Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie
WZ-LOG-Z1-3 - Niestacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-LOG-D1-3
Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie
WZ-LOG-D1-3-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie
WZ-LOG-Z1-3
Niestacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2008/09L - 2015/2016L)
2
(2015/2016L - ...)
2
(2015/2016L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)