Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski I WZ-LOGI-D1-PI-06
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-LI-D1-35-PRK - PRK-Logistyka inżynierska, Studia stacjonarne I st., 3,5 roku
WZ-LOGI-D1-35-KRK - KRK-Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3,5 roku inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-LI-D1-35-PRK
PRK-Logistyka inżynierska, Studia stacjonarne I st., 3,5 roku
WZ-LOGI-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3,5 roku inżynierskie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2021/2022L - ...)
3
(2016/2017Z - 2021/2022Z)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)