Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia i socjologia WZ-LOGI-Z1-PHum1-01
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-LI-Z1-35-PRK - PRK-Logistyka inżynierska, Studia niestacjonarne I st., 3,5 roku
WZ-LOGI-Z1-35-KRK - KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3,5 roku inżynierskie
WZ-ZJP-Z1-35-PRK - Niestacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-LI-Z1-35-PRK
PRK-Logistyka inżynierska, Studia niestacjonarne I st., 3,5 roku
WZ-LOGI-Z1-35-KRK
KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3,5 roku inżynierskie
WZ-ZJP-Z1-35-PRK
Niestacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku
ECTS
ECTS
3
(2017/2018Z - ...)
3
(2019/2020Z - ...)
3
(2014/2015Z - 2019/2020L)
3
(2018/2019Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)