Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia WZ-LOGI-Z1-SBHP-01
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-LI-Z1-35-PRK - PRK-Logistyka inżynierska, Studia niestacjonarne I st., 3,5 roku
WZ-LOGI-Z1-35-KRK - KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3,5 roku inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-LI-Z1-35-PRK
PRK-Logistyka inżynierska, Studia niestacjonarne I st., 3,5 roku
WZ-LOGI-Z1-35-KRK
KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3,5 roku inżynierskie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 0
(2019/2020Z - ...)
0
(2019/2020Z - 2019/2020L)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)