Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne WZ-TR-D1-TI-02
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-TR-D1-30-KRK - Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., turystyka i rekreacja

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-TR-D1-30-KRK
Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., turystyka i rekreacja
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2015/2016L - 2019/2020L)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)