Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w samorządzanie terytorialnym WZ-Z-D1-ZwSAT-P-05
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-Z-D1-30-KRK - KRK-stacjonarne I stopnia licencjackie 3 lata, zarządzanie
WZ-ZPA-D1-3 - Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic. nurt praw.-adm., Zarządzanie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-Z-D1-30-KRK
KRK-stacjonarne I stopnia licencjackie 3 lata, zarządzanie
WZ-ZPA-D1-3
Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic. nurt praw.-adm., Zarządzanie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2015/2016Z - ...)
2
(2011/2012Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)