Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy wspólpracy gospodarczej w UE WZ-Z-D2-PWG-03-IPS
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-Z-D2-20-KRK - KRK-Stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, zarządzanie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-Z-D2-20-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, zarządzanie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2018/2019Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)