Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Otoczenie prawne biznesu WZ-Z-Z1-OPB-04
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-Z-Z1-KRK - KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Zarządzanie licencjackie 3 lata

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-Z-Z1-KRK
KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Zarządzanie licencjackie 3 lata
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2013/2014Z - 2015/2016Z)
2
(2015/2016L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)