Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi WZ-Z-Z1-ZZL-03
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-Z-Z1-KRK - KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Zarządzanie licencjackie 3 lata

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-Z-Z1-KRK
KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Zarządzanie licencjackie 3 lata
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2014/2015Z - 2022/2023Z)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)