Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe WZ-Z-Z2-SD-04
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-Z-S - Zarządzanie niestacjonarne II stopnia 2 lata
WZ-Z-Z2-KRK - KRK-Zarządzanie niestacjonarne II stopnia 2 lata

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-Z-S
Zarządzanie niestacjonarne II stopnia 2 lata
WZ-Z-Z2-KRK
KRK-Zarządzanie niestacjonarne II stopnia 2 lata
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2010/2011L - 2015/2016L)
3
(2015/2016L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)