Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych E WZ-ZIP-D1-AiR-04
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-ZIP-D1-35 - Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
WZ-ZIP-D1-35-KRK - KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-ZIP-D1-35
Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
WZ-ZIP-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2010/2011L - 2015/2016Z)
4
(2015/2016L - 2019/2020Z)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)