Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich WZ-ZIP-D1-KWPI-05
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-ZIP-D1-35 - Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
WZ-ZIP-D1-35-KRK - KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-ZIP-D1-35
Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
WZ-ZIP-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2007/08 - 2015/2016Z)
3
(2016/2017Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)