Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 1.1. Psychologia i socjologia WZ-ZIP-D1-PH11-02
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-ZIP-D1-35-KRK - KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-ZIP-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2013/2014L - 2014/2015Z)
2
(2014/2015L - 2018/2019Z)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)