Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obróbka skrawaniem WZ-ZIP-D2-OS-01
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-ZIP-D-II-15 - Stacjonarne II stopnia mgr, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1,5 roczne
WZ-ZIP-D2-15-KRK - KRK-Stacjonarne II stopnia mgr, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1,5 roczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-ZIP-D-II-15
Stacjonarne II stopnia mgr, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1,5 roczne
WZ-ZIP-D2-15-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia mgr, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1,5 roczne
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2010/2011Z - 2013/2014L)
3
(2014/2015L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)