Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia i zarządzanie środowiskowe E WZ-ZIP-Z1-EIZS-03
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-ZIP-Z1-35-KRK - KRK-Niestacjonarne I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3,5 roku
WZ_ZiP_Z-4 - Zaoczne WZ Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-ZIP-Z1-35-KRK
KRK-Niestacjonarne I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3,5 roku
WZ_ZiP_Z-4
Zaoczne WZ Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2015/2016Z - ...)
5
(2010/2011Z - 2014/2015L)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)