Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru humanistyczny 2 Techniki negocjacji i mediacji WZ-ZJP-D1-PH2-03
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-ZJP-D1-35-PRK - Stacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku
WZ-ZJP-Z1-35-PRK - Niestacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-ZJP-D1-35-PRK
Stacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku
WZ-ZJP-Z1-35-PRK
Niestacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019/2020Z - ...)
2
(2019/2020Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)