Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja czasu wolnego i wypoczynku WZ-ZTS-D1-OCWW-05
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-ZTS-D1-30-PRK - Zarządzanie w turystyce i sporcie, st. stacj. I stopnia, 3 letnie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-ZTS-D1-30-PRK
Zarządzanie w turystyce i sporcie, st. stacj. I stopnia, 3 letnie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2021/2022Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)