Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 5 ZK (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 5 ZK
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2011/2012Z - Sem. zimowy roku 2011/2012
2016/2017Z - Semestr zimowy 2016/2017
2017/2018Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018/2019Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019/2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020/2021Z - Semestr zimowy 2020/2021
2021/2022Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022/2023Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023/2024Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2011/2012Z 2016/2017Z 2017/2018Z 2018/2019Z 2019/2020Z 2020/2021Z 2021/2022Z 2022/2023Z 2023/2024Z
WZ-Z-D1-BOP-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-B-05 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdefiniowanie struktury i elementów systemu bankowego

C2. Identyfikacja finansowych aspektów procesu zarządzania bankiem

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje wiedzę z zakresu problematyki finansów.

2. Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

3. Student ma wiedzę z zakresu podstawowych cech rynku pieniężnego.

4. Student ma wiedzę dotyczącą istoty pieniądza oraz ustalania jego wartości.

5. Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-GS-05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017 Semestr zimowy 2017/2018 Semestr zimowy 2018/2019 Semestr zimowy 2019/2020 Semestr zimowy 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty i znaczenia samorządu terytorialnego oraz głównego ustawodawstwa dotyczącego kompetencji, gospodarki finansowej i inwestycyjnej oraz usług publicznych.

C2. Omówienie strategii rozwoju i zarządzania jednostką samorządu jako systemem społeczno-gospodarczym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady zarządzania strategicznego.

2. Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie.

4. Student potrafi myśleć logicznie i dokonywać analizy.

Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-OiZDP-05-ZK brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-PS-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-PP-ZK-05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami systemu prawa pracy

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

4. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

5. Student posiada wiedzę na temat czynności prawnych.

Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-PiS-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-PwP-05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących procesu prognozowania i symulacji

w przedsiębiorstwie.

C2. Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania wybranych metod do wyznaczania prognoz. Osiągnięcie praktycznych umiejętności budowy modeli symulacyjnych. Poznanie obszarów zastosowań symulacji i prognozowania niematematycznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki.

2. Student potrafi wyjaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu ekonometrii.

3. Student zna ogólne kwestie dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem na rynku.

4. Student potrafi korzystać z podstawowych programów komputerowych.

5. Student posiada umiejętność analizowania składowych szeregu czasowego.

6. Student posiada umiejętność analityczne oraz wykrywania nowych faktów.

Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-SEM-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Seminarium - godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami i wymogami prawnymi przygotowania prac dyplomowych.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami redakcyjnego przygotowania prac dyplomowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu obranego kierunku i specjalności, których ma dotyczyć planowana praca dyplomowa

2. Student posiada umiejętność analizy, doboru i gromadzenia informacji na potrzeby pracy dyplomowej oraz analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu

Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-WP-ZK-05 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-ZSUE-05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej w Unii Europejskiej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń unijnej polityki społecznej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania struktur europejskich

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-ZM-05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć dotyczących istoty i funkcji zarządzania marketingiem

C2. Poznanie narzędzi zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie

C3. Umiejętność zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z tematyki przedmiotu

2. Student umie projektować etapy działań marketingowych w przedsiębiorstwie

3. Student charakteryzuje analizy portfelowe produktów w przedsiębiorstwie

4. Student analizuje sytuację strategiczną w której znajduje się przedsiębiorstwo

5. Student charakteryzuje zakres planowania w marketingu

Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-ZPM-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-ZRD-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-ZwSAT-P-05
Zajęcia przedmiotu
Sem. zimowy roku 2011/2012
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
WZ-Z-D1-ZwS-05 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)