Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe 5 sem MBM Spawalnictwo stacj. I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki)

Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe 5 sem MBM Spawalnictwo stacj. I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2011/2012Z - Sem. zimowy roku 2011/2012
2012/2013Z - Semestr zimowy 2012/2013
2013/2014Z - Semestr zimowy 2013/2014
2014/2015Z - Semestr zimowy 2014/2015
2015/2016Z - Semestr zimowy 2015/2016
2016/2017Z - Semestr zimowy 2016/2017
2017/2018Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018/2019Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019/2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020/2021Z - Semestr zimowy 2020/2021
2021/2022Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022/2023Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023/2024Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024/2025Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2011/2012Z 2012/2013Z 2013/2014Z 2014/2015Z 2015/2016Z 2016/2017Z 2017/2018Z 2018/2019Z 2019/2020Z 2020/2021Z 2021/2022Z 2022/2023Z 2023/2024Z 2024/2025Z
WIM-MBM-D1-CAM-05
CAM
brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/2016
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

C1. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technik komputerowych do opracowania dokumentacji technologicznej.

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami technologicznymi systemów CAM.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności opracowania procesu technologicznego z zastosowaniem systemów CAD/CAM.

Wymagania wstępne

1. Wiedza z zakresu obróbki skrawania, narzędzi skrawających oraz projektowania procesów technologicznych.

2. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technologicznych.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej, z katalogów narzędzi.

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

Strona przedmiotu
WIM-MBM-D1-JOB-05 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/2016
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.

C2. Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.

C3. Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

2. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.

Strona przedmiotu
WIM-MBM-D1-KSP-SP-05 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/2015
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/2016
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WIM-MBM-D1-MNU-05 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/2016
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot skupia się na najważniejszych praktycznych metodach przeprowadzania obliczeń wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej. Wprowadzenie zawiera krótki rys historyczny. Omawiane są zagadnienia oceny jakości metod numerycznych, różne miary błędów. Krótkie wprowadzenie do operacji na macierzach skupia się na algorytmach mnożenia i odwracania macierzy. W dalszej części studenci zapoznają się z problemem aproksymacji funkcji, w tym z jej interpolacją. Omawiane są zagadnienia rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych, wyznaczania wartości i wektorów własnych macierzy. Na przedmiocie poruszane są zagadnienia różniczkowania i całkowania numerycznego z zaprezentowaniem, jako ciekawostki, wykorzystania metody Monte Carlo. Ostatnimi realizowanymi zagadnieniami jest rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych (zagadnienia brzegowe i początkowo-brzegowe). Całość części praktycznej realizowana jest z wykorzystaniem narzędzia Matlab lub kompatybilnego z nim.

Strona przedmiotu
WIM-MBM-D1-NPS-SP-05 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/2015
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/2016
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WIM-MBM-D1-PKM-05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Sem. zimowy roku 2011/2012
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/2013
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/2014
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/2015
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/2016
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WIM-MBM-D1-ROB-05
Zajęcia przedmiotu
Sem. zimowy roku 2011/2012
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/2013
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/2014
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/2015
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/2016
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami robotyki.

2. Zapoznanie studentów na temat budowy robotów przemysłowych.

3. Zapoznanie studentów z zagadnieniami programowania robotów przemysłowych.

Strona przedmiotu
WIM-MBM-D1-TES-SP-05 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/2015
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/2016
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WIM-MBM-D1-UOS-SP-05 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/2015
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/2016
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)