Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe 1 sem. BIM I stopnia studia niestacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa)

Jednostka: Wydział Budownictwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe 1 sem. BIM I stopnia studia niestacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020/2021Z - Semestr zimowy 2020/2021
2021/2022Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022/2023Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023/2024Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024/2025Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/2020Z 2020/2021Z 2021/2022Z 2022/2023Z 2023/2024Z 2024/2025Z
WB-BIM-Z1-ANAMA-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C01 - Zdobycie wiedzy z zakresu rachunku różniczkowego oraz całkowego funkcji jednej oraz dwóch zmiennych.

C02 - Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu rachunku różniczkowego oraz całkowego funkcji jednej oraz dwóch zmiennych.

Strona przedmiotu
WB-BIM-Z1-CHEBU-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C01 Poznanie pojęć i praw chemicznych, charakterystyki stanów materii, właściwościami wybranych grup związków chemicznych nieorganicznych i organicznych oraz podstaw teorii roztworów elektrolitów i dysocjacji elektrolitycznej.

C02 Poznanie budowy i właściwości materiałów budowlanych oraz zrozumienie podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie.

C03 Opanowanie przez studenta sposobu zapisywania równań reakcji chemicznych i wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 Wiedza z matematyki i i chemii na poziomie szkoły średniej.

2 Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych.

Strona przedmiotu
WB-BIM-Z1-FIZYK-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiedzy z działów fizyki: mechaniki, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu na poziomie akademickim.

Nabycie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

Strona przedmiotu
WB-BIM-Z1-GEOST-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C01

Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu geologii stosowanej i umiejętność posługiwania się nimi.

C02

Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu takich dyscyplin jak mineralogia oraz petrografia i umiejętność posługiwania się nimi.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. W zakresie szkoły średniej: podstawowa wiedza z geografii, matematyki, fizyki, chemii, ortografii.

2. Podstawowe umiejętności korzystania z publikacji udostępnionych w obiegu społecznym.

3. Umiejętność logicznego myślenia.

Strona przedmiotu
WB-BIM-Z1-INTSB-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami zarządzania budynkiem w inteligentnych systemach BIM. Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków dotyczących zarządzania budynkiem.

Strona przedmiotu
WB-BIM-Z1-PODMO-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiocie Podstawy Mechaniki Ogólnej student poznaje sposoby podparć konstrukcji prętowych, a także wyznaczania reakcji w podporach od zadanego obciążenia. Student nabywa umiejętność przygotowania schematów konstrukcji prętowych wraz z poprawną identyfikacją układów statycznie wyznaczalnych oraz przesztywnionych, a także obliczania parametrów ruchu oraz ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych. Student nabędzie umiejętność rozwiązywana zagadnień z uwzględnieniem sił tarcia, a także nabędzie wiedzę dotyczącą określania środków ciężkości figur płaskich i przestrzennych.

Strona przedmiotu
WB-BIM-Z1-RTBEB-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie studentom wiedzy z zakresu rysunku technicznego ogólnego i rysunku technicznego budowlanego z elementami BIM

- poznanie przez studentów obowiązujących norm rysunkowych i opanowanie przez nich umiejętności przedstawiania elementów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, zgodnie z zasadami rysunku technicznego i obowiązującymi normami oraz poznanie zasad wykonywania części rysunkowych projektów w standardzie BIM .

Przedmiot składa się z 20 godzin laboratorium.

Strona przedmiotu
WB-BIM-Z1-BHPHI-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków uczenia się.

Najważniejsze przepisy prawne w zakresie BHP.

Nabycie przez studentów umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe związane z procesem uczenia się. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Wypadek w szczególnych okolicznościach.

Poznanie zasad profilaktycznej opieki lekarskiej oraz zasad jej sprawowania w odniesieniu do osób podlegających kształceniu. Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przekazanie wiadomości o przyczynach powstawania pożarów oraz zasadach postępowania w razie pożaru.

Strona przedmiotu
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)