Czestochowa University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
last data migration: ~5 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document: 39 days ago

wersja produkcyjna


Witaj w systemie USOSweb - "Elektroniczny Dziekanat"

Politechniki Częstochowskiej


Informacje o logowaniu

Logowanie do systemu USOSweb jest możliwe dopiero po immatrykulacji, która dla nowych studentów odbywa się:
- na początku października dla semestru zimowego,
- na początku marca dla semestru letniego.

Domyślnym hasłem dla nowych użytkowników jest hasło z systemu rekrutacji (IRK - rekrutacja.pcz.pl).

W przypadku problemów z logowaniem, należy na stronie logowanie.pcz.pl samodzielnie dokonać resetu hasła.

Uwaga! Dziekanat, ani inna jednostka na uczelni nie dokonuje zmiany hasła!


Płatności

Moduł "Twoje płatności" jest dostępny po zalogowaniu w zakładce "Mój USOSweb".

Każdy student posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego - taki sam przez cały okres studiów.

Najlepszą formą dokonywania płatności jest przelew bankowy elektroniczny. Przelewy wykonywane za pośrednictwem poczty trafiają do adresata po dodatkowych kilku dniach.

Przelewy dokonywane drogą elektroniczną powinny być widoczne w systemie ok. 72h od momentu zaksięgowania na koncie uczelni

Opłaty za legitymacje prosimy wykonywać osobnym przelewem na kwotę 17,00 zł lub 25,50 zł (duplikat).
Umożliwi to sprawną realizację zleceń i wydawanie legitymacji.

UWAGA!!! Podczas dokonywania wpłaty należy stosować odpowiedni tytuł przelewu – taki sam, jaki podawany jest w opisie naliczonych należności.


Pliki dla studentów:

Migracje danych:

Migracje danych odbywają się codziennie
w godzinach:

6:30, 9:30, 12:30, 15:30.