Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe i autorskie WZ-Z-D2-PRAHAU-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rafał Golat. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa C.H.Beck 2018

2. Jerzy Gospodarek, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1 ; Zagadnienia ogólne, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa- Oficyna Wydawnicza, 2015

3. Anna Bazan-Bulanda, Pozycja polskich przedsiębiorców na krajowym rynku zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (red.) GŁĘBOCKI Konrad, BAZAN-BULANDA Anna, CZARNECKA Aleksandra, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2017

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015 2. Mateusz Irmiński. Prawo Unii Europejskiej: wspólnotowe prawo gospodarcze , Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2009.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU 1- Student rozpoznaje i klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

EU 2- Student posiada wiedzę na temat spółek i charakteryzuje je.

EU 3- Student rozumie znaczenie praw autorskich.

EU 4- Student posiada wiedzę na temat zasad ochrony praw autorskich.

Metody i kryteria oceniania:
Zakres tematów:

W 1--.Pojęcie i źródła prawa handlowego.1

W 2--. Zasada swobody działalności gospodarczej.1

W 3--. Pojęcie działalności gospodarczej1

W4 5 Określenie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy2

W6 . Firma pojęcie, elementy.1

W7.Prokur jako szczególny rodzaj przedstawicielstwa.1

W 8 9. Organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych2

W.10 11 Organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych2

W12.Źródła prawa autorskiego i jego pojęcie .1

W 13. Pojęcie praw autorskich osobistych i majątkowych.1

W 14. Przeniesienie praw autorskich.1

W 15. Zasady korzystania z cudzego utworu 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1.Podręczniki i skrypty.

2. Akty prawne z orzecznictwem.

3. Sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 9:00, sala B-5
Anna Bazan-Bulanda 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)