Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii WZ-BHP-Z1-PM-04
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student potrafi wyjaśnić podstawowe zagadnienia metrologii.

EU 2 – Student potrafi zidentyfikować podstawowe typy przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

EU 3 – Student potrafi korzystać z aparatury pomiarowej.

EU 4 – Student potrafi oszacować i wyznaczyć błędy pomiarowe.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych grupowo.

P1. Zaliczenie wykładu na ocenę.

EU 1

2,0 Student nie potrafi wyjaśnić żadnego z podstawowych zagadnień metrologii. 3,0 Student potrafi wyjaśnić kilka zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

4,0 Student potrafi wyjaśnić większość zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

5,0 Student potrafi wyjaśnić wszystkie zagadnienia realizowane w ramach wykładów i laboratoriów.

EU 2

2,0 Student nie potrafi zidentyfikować podstawowych typów przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

3,0 Student potrafi zidentyfikować kilka podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania. 4,0 Student potrafi zidentyfikować większość podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania. 5,0 Student potrafi zidentyfikować wszystkie typy przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

EU 3

2,0 Student nie potrafi korzystać z aparatury pomiarowej znajdującej się w laboratorium metrologii..

3,0 Student potrafi prawidłowo korzystać z niewielkiej liczby przyrządów pomiarowych znajdującej się w laboratorium metrologii.

4,0 Student potrafi prawidłowo korzystać z większości aparatury pomiarowej znajdującej się w laboratorium metrologii.

5,0 Student potrafi prawidłowo korzystać z całej aparatury pomiarowej znajdującej się w laboratorium metrologii.

EU 4

2,0 Student nie potrafi oszacować i wyznaczyć błędów pomiarowych podczas dokonywania pomiarów w laboratorium metrologii.

3,0 Student ze znacznymi problemami potrafi oszacować i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów w laboratorium metrologii. 4,0 Student z niewielkimi problemami potrafi oszacować i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów w laboratorium metrologii. 5,0 Student bez problemów potrafi prawidłowo oszacować i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów w laboratorium metrologii.

Zakres tematów:

W1 – Metrologia – przedmiot, podstawowe pojęcia 1h

W2 – Pomiar jako źródło informacji. Błędy pomiarowe i ich klasyfikacja 1h

W3–Przyrządy pomiarowe – pomiar i błędy pomiaru miernikiem wskazówkowym 1h

W4 – Przyrząd pomiarowe – dokładność cyfrowych przyrządów pomiarowych 1h

W5 – Opracowanie wyniku pomiaru 1h

W6 – Metody pomiarowe – podstawowe kryteria podziału i kategorie metod 1h

W7– Metody i techniki pomiaru wielkości elektrycznych 1h

W8 – Pomiary wielkości geometrycznych 1h

W9– Pomiary ciśnienia i temperatury 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Podręczniki.

Sprzęt audiowizualny.

Instrukcje do ćwiczeń.

Przyrządy pomiarowe i pozostały sprzęt będący na wyposażeniu laboratorium metrologii.

Platforma e-learningowa PCz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Artur Wrzalik 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)